Thiết kế in tem nhãn mác thú y chuyên nghiệp tại Hà Nội

Cũng như bao loại tem nhãn dán sản phẩm khác, tem nhãn dán sản phẩm trong ngành thú ý cũng được sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên, đây là sản phẩm liên quan đến y tế nên vấn đề in tem nhãn thú y hay tem nhãn y tế đều được quản lý hết sức nghiệm ngặt.

Những thông tin cơ bản về tem nhãn thú y

Với thị trường đa dạng như hiện nay thì việc lựa chọn đúng loại thuốc cần phải dựa vào nhãn mác hàng hóa. Đây chính là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện sản phẩm, thương hiệu cho đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc thú y.

Nhãn mác đóng vai trò quan trọng đối với hàng hóa, và thuốc thú y cũng chính là một loại hàng được tiêu thụ trên thị trường, nên cần phải in ấn nhãn mác theo như quy định của luật pháp. Bên cạnh đó, sử dụng nhãn cũng giúp cho việc nhận diện trở nên dễ dàng hơn, cho đơn vị sản xuất, người bán và người mua.

Những đặc điểm của nhãn thuốc thú y

Mỗi một ngành hàng sẽ có những cách khác nhau để thể hiện thông tin trên nhãn mác, như thực phẩm thường sử dụng hình ảnh, màu sắc tươi sáng, đa dạng, còn các loại thiết bị kỹ thuật thì hướng tới sự đơn giản chẳng hạn. Và khi in decal nhãn thuốc thú y cũng sẽ có những đặc điểm riêng của mình.

  • Thể hiện thông tin một cách rõ ràng

Là một dạng thuốc nên yếu cầu đầu tiên của nhãn mác chính là cung cấp thông tin một cách rõ ràng và có tính chính xác cao. Đây chính là một đặc điểm của nhãn thuốc thu y và là cách để nhận diện tốt hơn.

  • Hình ảnh minh họa đơn giản, phù hợp

Một loại thuốc có thể sử dụng cho một loài vật riêng nhưng cũng có loại sử dụng chung cho nhiều loài. Vì thế, yếu tố hình ảnh sử dụng rất đa dạng và thường mang tính chất minh họa cho sản phẩm và tạo sự thích hợp với điều kiện sử dụng khác nhau.

  • Thiết kế nhãn hướng tới sự đơn giản, dễ nhận diện

Với khá nhiều sản phẩm khác nhau trên thị trường thì yếu tố đơn giản không chỉ giúp cho việc nhận diện dễ dàng mà còn quảng bá một cách tốt hơn. Và thuốc thu y chính là sử dụng nhãn mác với xu hướng thiết kế bao bì đơn giản này.

Dịch vụ in tem nhãn decal: https://trungtaminan.com.vn/in-tem-nhan

Dịch vụ in bao bì vỏ hộp thuốc: https://trungtaminan.com.vn/in-bao-bi/

www.inantemnhan.info